Syarifuddin, L. “KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN HUKUM ADAT”. SYATTAR, Vol. 1, no. 2, May 2021, pp. 84-93, https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/1184.