[1]
L. Syarifuddin, “KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN HUKUM ADAT”, SYATTAR, vol. 1, no. 2, pp. 84-93, May 2021.