Syarifuddin, L. (2021) “KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN HUKUM ADAT”, SYATTAR, 1(2), pp. 84-93. Available at: https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/1184 (Accessed: 28September2022).