Syarifuddin, La. 2021. “KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN HUKUM ADAT”. SYATTAR 1 (2), 84-93. https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/1184.