Syarifuddin, L. (2021). KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN HUKUM ADAT. SYATTAR, 1(2), 84-93. Retrieved from https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/1184