(1)
Syarifuddin, L. KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN HUKUM ADAT. SYATTAR 2021, 1, 84-93.