[1]
Syarifuddin, L. 2021. KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN HUKUM ADAT. SYATTAR. 1, 2 (May 2021), 84-93.