(1)
Hidayat, A.; Ningsih, T. Flipped Classroom Model Pembelajaran Era New Normal. Pencerah 2022, 8, 649-660.