Churriyah, A. Ni’mahtul, et al. “Karakteristik Pertumbuhan Dan Kandungan Bahan Kering Rumput Gajah Mini (Pennisetum Purpureum cv.Mott) Pada Pertanaman Campuran Dengan Legum Sentro”. Media Agribisnis, vol. 7, no. 1, May 2023, pp. 116-21, doi:10.35326/agribisnis.v7i1.3221.