[1]
A. N. Churriyah, K. Khatifah, and P. Astaman, “Karakteristik Pertumbuhan dan Kandungan Bahan Kering Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv.Mott) pada Pertanaman Campuran dengan Legum Sentro”, Agribisnis, vol. 7, no. 1, pp. 116–121, May 2023.