Churriyah, A. N., Khatifah, K., & Astaman, P. (2023). Karakteristik Pertumbuhan dan Kandungan Bahan Kering Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv.Mott) pada Pertanaman Campuran dengan Legum Sentro. Media Agribisnis, 7(1), 116–121. https://doi.org/10.35326/agribisnis.v7i1.3221