(1)
Churriyah, A. N.; Khatifah, K.; Astaman, P. Karakteristik Pertumbuhan Dan Kandungan Bahan Kering Rumput Gajah Mini (Pennisetum Purpureum cv.Mott) Pada Pertanaman Campuran Dengan Legum Sentro. Agribisnis 2023, 7, 116-121.