[1]
Churriyah, A.N. et al. 2023. Karakteristik Pertumbuhan dan Kandungan Bahan Kering Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv.Mott) pada Pertanaman Campuran dengan Legum Sentro. Media Agribisnis. 7, 1 (May 2023), 116–121. DOI:https://doi.org/10.35326/agribisnis.v7i1.3221.